Chính sách bảo mật

Rate this page

Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp điều khoản bảo mật dưới đây nhằm giải thích các quy định của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể đưa ra về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng đọc kĩ trước khi truy cập và tiếp nhận dữ liệu, thông tin tại website tradervn.net

Để làm cho thông báo này dễ tìm, chúng tôi cung cấp nó trên trang chủ của website và tại mọi thời điểm có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cam kết phát triển công nghệ mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất.

Thanh toán và thông tin cá nhân được mã hóa bất cứ khi nào được truyền hoặc nhận trực tuyến. Thông tin cá nhân chỉ có thể truy cập đối với nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của Nhà cung cấp.

Tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản bảo mật này áp dụng cho tất cả các trang web và tên miền thuộc sở hữu của chúng tôi. Tuyên bố này bao gồm thông tin cá nhân bao gồm thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng, thu thập dữ liệu ẩn danh và báo cáo tổng hợp. Thông tin nhận dạng cá nhân là bất kỳ thông tin nào được liên kết với tên hoặc danh tính cá nhân của bạn.

Những gì chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập website của chúng tôi cả khi ẩn danh. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn (địa chỉ Internet trên máy tính của bạn) để cho chúng tôi biết về phần nào về việc bạn truy cập website và thời gian bạn sử dụng ở đó. Nhưng chúng tôi sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Giống như nhiều trang web thương mại khác, trang web của Nhà cung cấp có thể sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn có tên là Cookie cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Vui lòng truy cập vào sử dụng Cookies ngay dưới đây để biết thêm thông tin.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận cơ sở hợp pháp của chúng tôi – dưới hình thức nghĩa vụ theo hợp đồng – để xử lý dữ liệu của bạn, như được nêu trong Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

– Để làm cho website dễ sử dụng hơn bằng cách không giúp bạn không phải nhập thông tin cá nhân nhiều lần

– Để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc mua.

– Để giúp chúng tôi tạo và xuất bản nội dung phù hợp nhất với bạn.

– Để cảnh báo bạn về việc nâng cấp sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông tin cập nhật và các dịch vụ mới khác được cung cấp từ Nhà cung cấp.

– Để cung cấp thông tin phản hồi trong một cuộc khảo sát trực tuyến.

– Để tham gia khuyến mại.

– Để yêu cầu hỗ trợ hoặc điền vào các yêu cầu hỗ trợ.

Chúng tôi chia sẻ với ai

Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn. Trừ trường hợp chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc theo nguyên tắc (a) tuân thủ các quy trình pháp lý được phục vụ trên website, hoặc (b) bảo vệ quyền và tài sản của Nhà cung cấp, hoặc (c) trong đó hồ sơ của chúng tôi cho thấy hoạt động gian lận hoặc các hành vi lừa đảo khác mà cơ quan chính phủ cần được biết, hoặc (d) khi giao tiếp của bạn gợi ý có thể gây hại cho người khác.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của người dùng nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, ngoài những gì được đề cập trong Thông báo bảo mật này. Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để trả lời các câu hỏi, xử lý khiếu nại, cung cấp thông báo hoạt động, cập nhật hồ sơ để thông báo cho bạn qua e-mail định kỳ về các vấn đề dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt hoặc thông tin sản phẩm/dịch vụ liên quan khác.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy.

Thông tin cá nhân của bạn không bao giờ được chia sẻ bên ngoài công ty mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ những trường hợp đã nêu ở đây. Trong nội bộ, dữ liệu được lưu trữ trong các máy chủ kiểm soát mật khẩu với quyền truy cập hạn chế.

Bạn cũng có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin của bạn. Không ai có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà không biết tên người dùng và mật khẩu của bạn, vì vậy đừng chia sẻ chúng với người khác. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL khi thu thập hoặc chuyển dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng và thông tin cá nhân.

Xóa dữ liệu

Chúng tôi không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn cần thiết. Khi chúng tôi không còn sử dụng dữ liệu của bạn nữa, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa. Việc xóa thông tin cá nhân như trên không có cách nào loại bỏ bạn khỏi mọi thỏa thuận hoặc cam kết trước đó với website.

Website của chúng tôi không được thiết lập để theo dõi, thu thập hoặc phân phối thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ có thể tạo ra một số loại dữ liệu sử dụng website không xác định, chẳng hạn như số lần truy cập và lượt truy cập. Thông tin này được sử dụng cho mục đích nội bộ. Các số liệu thống kê không chứa thông tin cá nhân và không thể được sử dụng để thu thập thông tin đó.

Website của chúng tôi có thể thu thập cookie để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm của mình. Bạn hoàn toàn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc này.

Liên kết website

Có thể website của chúng tôi sẽ chứa liên kết đến website khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư khi bạn truy cập đến website được liên kết đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng khi rời khỏi website này hãy đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ website nào khác được liên kết về việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Cách bạn có thể làm với thông tin cá nhân

– Liên lạc: Bạn có thể từ chối nhận email bằng cách nhấp vào liên kết Hủy đăng ký trong email.

– Cookies: Bạn có thể từ chối sử dụng cookie và tiếp tục sử dụng website. Nhưng hành động này có nghĩa bạn chấp nhận rằng trải nghiệm của bạn có thể bị giảm.

– Tài khoản (nếu có): Bạn có thể yêu cầu xóa bất kỳ tài khoản nào của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi . Bạn sẽ phải chứng minh quyền sở hữu tài khoản đó.

Sự cố hoặc khiếu nại

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến ​​hoặc khiếu nại về việc tuân thủ thông báo bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với cơ quan giám sát có liên quan tại địa phương của bạn.

Chính sách bảo mật

Rate this page

Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp điều khoản bảo mật dưới đây nhằm giải thích các quy định của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể đưa ra về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng đọc kĩ trước khi truy cập và tiếp nhận dữ liệu, thông tin tại website tradervn.net

Để làm cho thông báo này dễ tìm, chúng tôi cung cấp nó trên trang chủ của website và tại mọi thời điểm có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cam kết phát triển công nghệ mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất.

Thanh toán và thông tin cá nhân được mã hóa bất cứ khi nào được truyền hoặc nhận trực tuyến. Thông tin cá nhân chỉ có thể truy cập đối với nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của Nhà cung cấp.

Tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản bảo mật này áp dụng cho tất cả các trang web và tên miền thuộc sở hữu của chúng tôi. Tuyên bố này bao gồm thông tin cá nhân bao gồm thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng, thu thập dữ liệu ẩn danh và báo cáo tổng hợp. Thông tin nhận dạng cá nhân là bất kỳ thông tin nào được liên kết với tên hoặc danh tính cá nhân của bạn.

Những gì chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập website của chúng tôi cả khi ẩn danh. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn (địa chỉ Internet trên máy tính của bạn) để cho chúng tôi biết về phần nào về việc bạn truy cập website và thời gian bạn sử dụng ở đó. Nhưng chúng tôi sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Giống như nhiều trang web thương mại khác, trang web của Nhà cung cấp có thể sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn có tên là Cookie cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Vui lòng truy cập vào sử dụng Cookies ngay dưới đây để biết thêm thông tin.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận cơ sở hợp pháp của chúng tôi – dưới hình thức nghĩa vụ theo hợp đồng – để xử lý dữ liệu của bạn, như được nêu trong Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

– Để làm cho website dễ sử dụng hơn bằng cách không giúp bạn không phải nhập thông tin cá nhân nhiều lần

– Để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc mua.

– Để giúp chúng tôi tạo và xuất bản nội dung phù hợp nhất với bạn.

– Để cảnh báo bạn về việc nâng cấp sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông tin cập nhật và các dịch vụ mới khác được cung cấp từ Nhà cung cấp.

– Để cung cấp thông tin phản hồi trong một cuộc khảo sát trực tuyến.

– Để tham gia khuyến mại.

– Để yêu cầu hỗ trợ hoặc điền vào các yêu cầu hỗ trợ.

Chúng tôi chia sẻ với ai

Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn. Trừ trường hợp chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc theo nguyên tắc (a) tuân thủ các quy trình pháp lý được phục vụ trên website, hoặc (b) bảo vệ quyền và tài sản của Nhà cung cấp, hoặc (c) trong đó hồ sơ của chúng tôi cho thấy hoạt động gian lận hoặc các hành vi lừa đảo khác mà cơ quan chính phủ cần được biết, hoặc (d) khi giao tiếp của bạn gợi ý có thể gây hại cho người khác.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của người dùng nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, ngoài những gì được đề cập trong Thông báo bảo mật này. Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để trả lời các câu hỏi, xử lý khiếu nại, cung cấp thông báo hoạt động, cập nhật hồ sơ để thông báo cho bạn qua e-mail định kỳ về các vấn đề dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt hoặc thông tin sản phẩm/dịch vụ liên quan khác.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy.

Thông tin cá nhân của bạn không bao giờ được chia sẻ bên ngoài công ty mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ những trường hợp đã nêu ở đây. Trong nội bộ, dữ liệu được lưu trữ trong các máy chủ kiểm soát mật khẩu với quyền truy cập hạn chế.

Bạn cũng có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin của bạn. Không ai có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà không biết tên người dùng và mật khẩu của bạn, vì vậy đừng chia sẻ chúng với người khác. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL khi thu thập hoặc chuyển dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng và thông tin cá nhân.

Xóa dữ liệu

Chúng tôi không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn cần thiết. Khi chúng tôi không còn sử dụng dữ liệu của bạn nữa, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa. Việc xóa thông tin cá nhân như trên không có cách nào loại bỏ bạn khỏi mọi thỏa thuận hoặc cam kết trước đó với website.

Website của chúng tôi không được thiết lập để theo dõi, thu thập hoặc phân phối thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ có thể tạo ra một số loại dữ liệu sử dụng website không xác định, chẳng hạn như số lần truy cập và lượt truy cập. Thông tin này được sử dụng cho mục đích nội bộ. Các số liệu thống kê không chứa thông tin cá nhân và không thể được sử dụng để thu thập thông tin đó.

Website của chúng tôi có thể thu thập cookie để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm của mình. Bạn hoàn toàn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc này.

Liên kết website

Có thể website của chúng tôi sẽ chứa liên kết đến website khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư khi bạn truy cập đến website được liên kết đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng khi rời khỏi website này hãy đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ website nào khác được liên kết về việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Cách bạn có thể làm với thông tin cá nhân

– Liên lạc: Bạn có thể từ chối nhận email bằng cách nhấp vào liên kết Hủy đăng ký trong email.

– Cookies: Bạn có thể từ chối sử dụng cookie và tiếp tục sử dụng website. Nhưng hành động này có nghĩa bạn chấp nhận rằng trải nghiệm của bạn có thể bị giảm.

– Tài khoản (nếu có): Bạn có thể yêu cầu xóa bất kỳ tài khoản nào của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi . Bạn sẽ phải chứng minh quyền sở hữu tài khoản đó.

Sự cố hoặc khiếu nại

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến ​​hoặc khiếu nại về việc tuân thủ thông báo bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với cơ quan giám sát có liên quan tại địa phương của bạn.

Close